Finansowanie zakupu środków trwałych – leasing a może kredyt?


Mar 03 porady kredytowe


Kupujemy maszyny – skąd wziąć pieniądze?

Jeśli firma nie ma lub z jakiegoś powodu nie chce angażować własnego kapitału w modernizację parku maszynowego, lub jego budowę, może skorzystać tak naprawdę z dwóch opcji: kredytu lub leasingu. Pominiemy w tym przypadku dotacje urzędowe i unijne, bo mają one umiarkowane znaczenie, a także pominiemy podział leasingu na finansowy i operacyjny, choć w przypadku poszczególnych firm właśnie to rozróżnienie może mieć duże znaczenie.

leasing maszyn

Kredyty bankowe na zakup środków trwałych

Biorąc pod uwagę fakt, że budowa lub modernizacja parku maszynowego nie jest małą inwestycją, należy liczyć się z niewielką dostępnością kredytów bankowych, szczególnie dla nowych firm. Banki tak naprawdę już od jakiegoś czasu przestały segmentować wyraźnie swoją ofertę, a kredyt jest po prostu kredytem, a nie „kredytem na zakup urządzeń”. Plusem tej sytuacji jest fakt, że zwykle przedsiębiorca ma pełną swobodę w dokonywaniu wyboru maszyn, nie musi przedstawiać biznesplanu ani zdawać sprawozdania z jego realizacji. Minus jest jednak poważny – taka swoboda jest dla banku ryzykowna, więc kredyty firmowe nie są zdecydowanie najtańszym źródłem finansowania. Procedury uproszczone i pełne, które znajdują zastosowanie w przypadku leasingu, tutaj nie mają miejsca: większość banków po prostu przygotowuje zróżnicowaną ofertę lub prezentuje propozycje indywidualnie skrojone dla konkretnych firm. Jest to na pewno szansa, bo łatwiej się odnaleźć w ofertach, ale z drugiej strony trudniej jest z góry zaplanować warunki finansowania.

Leasing uproszczony

Tę procedure stosuje się w przypadku nowych firm lub niezbyt kosztownego sprzętu. Jeśli cena maszyn jest relatywnie niska, to udzielenie leasingu odbywa się na podstawie dokumentów rejestrowych oraz kopii dowodów osób upoważnionych do reprezentacji firmy. W ramach leasingu uproszczonego nie analizuje się dokumentów finansowych firmy, a więc górną wartość sprzętu nabywanego w ramach tej procedury ustala bezpośrednio firma leasingowa. Powyżej pewnego progu kwotowego, bez względu na formę organizacyjna podmiotu gospodarczego albo deklarowane dochody, nabycie maszyn w ramach procedury uproszczonej nie jest możliwe.

Leasing z procedurą pełną

W przeciwieństwie do procedury uproszczonej, tutaj decyzja wydawana jest na podstawie analizy dokumentów finansowych. Zakres dokumentów, jakie są wymagane, zmienia się w zależności od firmy. Niekiedy należy dostarczyć kopie dokumentacji księgowej, a znów kiedy indziej wystarczające są potwierdzone przez pracownika banku potwierdzenia przelewów podatkowych i do ZUS, alternatywnie zaświadczenia z urzędów o niezaleganiu ze składkami. Oczywiście dokumenty wymagane od firm z CEIDG i KRS będą inne, natomiast co do zasady chodzi w tym przypadku o poznanie sytuacji gospodarczej podmiotu.

Procedura pełna jest niezbędna przy finansowaniu dużych zakupów, a także wówczas, kiedy beneficjentem ma być firma o dłuższej historii działalności. Należy jednak pamiętać, że firmy leasingowe podlegają ograniczeniom mniejszym niż banki, zatem możliwości uzyskania leasingu są w dużej mierze zależne od polityki danego podmiotu.

kredyt na zakup samochodu

Podsumowanie

Wybór między leasingiem a kredytem bankowym nie zawsze jest oczywisty. Liczy się bowiem nie tylko cena, ale także elastyczność źródła finansowania. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę choćby długości zobowiązań czy formy dostępnych zabezpieczeń i dopiero wówczas podjąć decyzję co do wyboru najodpowiedniejszej formy finansowania. Norm, którymi można się w tym przypadku posłużyć, jest stosunkowo niewiele i są one raczej właściwe dla branż, więc nie ma sensu przedstawiać ich wszystkich.

Więcej informacji na temat kredytów znajdziesz na stronie kredomoto.pl

LEAVE A COMMENT

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *