Call us on  Infolinia 691 895 408

Home » doradca finansowy » kredyty hipoteczne mieszkanie dla młodych

kredyty hipoteczne mieszkanie dla młodych

Młode małżeństwa, osoby samotne, które nie ukończyły 35. roku życia, osoby wychowujące samotnie dzieci – będą mogły skorzystać z pomocy państwa przy zakupie pierwszego własnego mieszkania. Ustawa wejdzie w życie w styczniu 2014 roku, została bowiem podpisana przez prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego.

Program ma zastąpić funkcjonujący wcześniej „Rodzina na Swoim”. Nowy program dopłat rządowych do kredytów hipotecznych będzie jednak nieco inny od swojego poprzednika. Przede wszystkim inny jest w nim sposób wypłacania dofinansowania. W „Rodzinie na Swoim” dopłaty państwa do kredytu trwały przez 8 lat, w nowym programie będą wypłacane jednorazowo. Mówiąc innymi słowy – dopłata pomniejsza kwotę kredytu, jaką zaciągamy na zakup nieruchomości. Przez taki manewr obniżeniu ulega podstawa do wyliczania odsetek w kolejnych miesiącach. Osoby samotne lub małżeństwa, które nie mają dzieci mogą liczyć na 10 proc. dopłaty, liczonej od wartości nieruchomości. Jeśli rodzina wychowuje jedno dziecko – otrzyma 15 proc. ceny mieszkania. Dodatkowe 5 proc. państwo dopłaci w sytuacji, gdy w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Jak widać program preferuje osoby, które mają dzieci.

Są także podobne cechy obu programów. Tak jak w „Rodzinie na Swoim”, również w „Mieszkaniu dla Młodych” z dopłat będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Nie jest brany pod uwagę stan cywilny, dofinansowanie otrzymają osoby samotne i małżeństwa. W przypadku małżeństw pod uwagę brany będzie wiek młodszego z małżonków.

Przy obydwu programach ustalono również limit powierzchni kupowanego mieszkania, nie może ono przekraczać 75 m kw. Trzeba też pamiętać, że dopłata będzie naliczana maksymalnie do 50 m kw. Za powierzchnię ponad ten limit nie otrzymamy dofinansowania. Łatwo więc zauważyć, że kupując kawalerkę lub nieduże mieszkanie otrzymamy mniejszą dopłatę niż w przypadku kupna mieszkania większego. Wynika z tego, że najbardziej opłacalne jest kupno mieszkania mającego około 50 m kw. Należy też uwzględnić fakt, że do programu zaliczają się jedynie mieszkania z rynku pierwotnego. Te, które pochodzą z rynku wtórnego, a także małe domy i również budowa domów – pod ten program nie podlega. Takie działanie wynika z polityki proinwestycyjnej, która ma pobudzać powstawanie miejsc pracy i w związku z tym – wzrost gospodarczy.

Warto jeszcze wyjaśnić, że walutą obowiązującą przy tego typu kredytach są złotówki. Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowych kredytobiorców, na przykład członków rodziny. Przepisy wprowadzają dwie formy wsparcia finansowego. Pierwszą jest dofinansowanie wkładu własnego, druga umożliwia spłatę części kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego – ma przysługiwać kupującym mieszkanie nowo wybudowane, nabywane od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnęła na ten cel kredyt. Tego typu dofinansowanie ma wynosić 10 proc. w przypadku osób samotnych i rodzin nie mających dzieci. Kwota ta jak mówi ustawa, jest określona jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W podobny sposób ma być wyliczona kwota dofinansowania dla osób z jednym dzieckiem, własnym lub przysposobionym, z tym że wówczas dofinansowanie będzie wynosiło 15 proc. Dofinansowanie wkładu własnego nie będzie przysługiwało właścicielom domów i mieszkań.

Dodatkowe wsparcie finansowe – czyli spłatę części kredytu, otrzymają osoby kupujące mieszkanie, w przypadku, gdy w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko, własne lub przysposobione. Tego rodzaju wsparcie może być udzielone tylko jeden raz. Tego rodzaju spłata wyniesie 5 proc. kwoty określonej w taki sam sposób jak w przypadku dofinansowania wkładu własnego.

Wsparcia finansowego udzielał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na tego rodzaju dopłaty będą pochodziły ze środków Funduszu Dopłat. A co należy zrobić, aby taką formę pomocy rządowej otrzymać? W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, pamiętając o ostatecznym terminie, jakim jest 30 września 2018 r. za pośrednictwem instytucji kredytującej, która ma za zadanie zweryfikować nasze uprawnienia do skorzystania z projektu. Kredyt z dopłatą będzie można otrzymać tylko w banku, który podpisze odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Listę tych instytucji poznamy na początku 2014 roku.

Zgodnie z założeniami, na dofinansowanie w ramach programu przyznane będą następujące środki:

- w 2014 roku – 600 mln złotych,

- w 2015 roku – 715 mln złotych,

- w 2016 roku – 730 mln złotych,

- w 2017 roku – 746 mln złotych,

- w 2018 roku – 762 mln złotych.

W związku z niepewną sytuacją gospodarczą można niestety spodziewać się, że z powodu problemów z finansami w budżecie, poszczególne kwoty w danych latach mogą zostać zmniejszone.

Specjaliści przewidują, że podczas pięcioletniego funkcjonowania programu z dofinansowania skorzysta ok. 115 tysięcy małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci lub samotnych. Według wstępnych szacunków uważa się, że 15 proc. beneficjentów, czyli ok. 17,2 tysiąca, skorzysta także z dodatkowego dofinansowania w postaci spłaty części kredytu, w momencie, gdy w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko.

Program budzi dość sporo kontrowersji. Po pierwsze dlatego, że preferuje osoby z dużych miast, gdyż jak wiadomo w małych miejscowościach niewiele powstaje mieszań na rynku pierwotnym. Zarzuca się nowej ustawie to, że wspiera deweloperów, a nie młode małżeństwa. Oprócz ograniczeń do zakupu wyłącznie nowych mieszkań, wątpliwości budzą też niskie limity za metr kwadratowy, co ograniczy wsparcie zakupu tylko dla mieszkań wybudowanych poza centrami dużych miast, a więc w zdecydowanie gorszej lokalizacji.

Obsługujemy: Kielce, Busko Zdrój, Jędrzejów, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Połaniec, Końskie, Włoszczowa, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz Tarnobrzeg